субота, 9. мај 2020.

VREME ŽENSKOG VOĐSTVAVreme ženskog vođstva

Dok se svet budi u novoj stvarnost, imperativna uloga žena da sastave razbijene delove društva i obnove ga postaje sve očitija i hitnija. COVID-19 nas je naterao da još živopisnije shvatimo ovu činjenicu, počevši od najintimnijeg i osnovnog okruženja koje svi poznajemo: kuće. Kao rezultat ostani-kod-kuće naredbe, otkrili smo da, u porodici, najistaknutiju i najuticajniju ulogu ima žena. Iz kuće, ista važnost odjekuje u svim oblastima života u kojima su žene uključene. Ta pokretačka snaga ženstvenosti, koja ne može da se poredi ni sa jednom drugom, upravo je ono što sada treba svetu da bi se započelo s ozdravljenjem od udara izazvanih pandemijom.

Nedelja po nedelja izolacije otkrila je središnju žensku snagu u porodici, gde se svaki član osećao potpuno zavisnim od žene. Čak i ako muškarci pomažu u kućnim poslovima, većina tereta pada na ramena žene. Sada, kako se nametnuta ograničenja zbog pandemije postepeno ukidaju i ljudi se vraćaju u svoje kancelarije, nemoguće je reći da ćemo se vratiti poslu kao i obično. Nova spoznaja  vrpratiće nas nazad u svet izvan kuće, kao  utisak izvanredne posvećenosti i odlučnosti žena u svačijem životu koji su utisnuti u svaku osobu i posebno priznati u vreme beznadeđa, poput ovoga koje planeta sada pokušava da prevaziđe.


Svet kao dom čovečanstva

Ne čudi što su najpozitivniji rezultati u suzbijanju pandemije koronavirusa ostvareni u zemljama kojima upravljaju ženske vođe, kao što je nedavno istaknuto u svetskim vestima. Kada žene preuzmu veći deo vođstva našeg zajedničkog globalnog doma, što znači celokupnog čovečanstva, nesumnjivo ćemo od toga da  dobijemo jer će da bude manje rata, manje problema i sukoba i bolje organizacije našeg sveta u celini.

Svaki muškarac zna da ako očekuje dobar rezultat u osnovi bilo koje stvari u životu, trebalo bi da se posavetuje sa ženom kod kuće, jer je ona ozbiljnija i praktičnija od njega. To je nešto što sam zapazio u mnogim kulturama. Uz nekoliko izuzetaka, čak i u nekim zemljama u kojima žene izgledaju kao da žive u senci, upravo su one vodeće i donose odluke. Žena je ta koja određuje šta se dešava u porodici.

Ukoliko bi, kada se suočimo sa višestrukim izazovima, više muškaraca shvatilo važnost slušanja žena, stanje u svetu bi se promenilo na bolje u načinu na koji vodimo svoj život, u onome što stičemo i kakve ciljeve postavljamo.


KvalitetI žena radi društva

Žene su prirodno privučene da organizuju svet kao što organizuju kuću, tako da se svi iznutra osećaju ugodno i dobro. Za razliku od muškaraca, koji više liče na decu koja uživaju u dvorištu boreći se sa svojim prijateljima, žene neće dozvoliti da svađa i dečja takmičenja i dalje prevladavaju kao što je bilo do udara pandemije. Baš poput majke, žene su u stanju da sve u društvu urede i da zaustave borbe i nesmotrenu konkurentnost. I muškarci će slušati. Ovo može da se uporedi sa detetovom sklonošću da sluša majku. Ona ga je rodila, nahranila ga i odgajala, pa razume kako da ga kontroliše. Pa zašto se ne bi naš zajednički globalni dom vodio na isti način kao i naše porodice? Ako se žene ujedine u tu svrhu i deluju razumno, mudro i snažno, dogodiće se pozitivna promena.

Možda postoji osećaj da žene nisu nužno spremne i odlučne da preuzmu vođstvo u svetu da bi dovele do promene u meri koja je potrebna, posebno u ovom procesu lečenja od pandemije. Zato je ključno da povećamo važnost uloga koje žene treba da igraju u svim društvenim diskursima na najširem mogućem nivou.

Verovatno je, takođe, neophodna i veća podrška muške snage da pomogne da se žene udruže i da se utire njihov put. Takva sila treba da stoji pored žena da ih ohrabri i napravi im put da mogu da zauzmu svoje zasluženo mesto i da vode. Ne sugerišem da jedan deo društva nužno zameni drugi. Svako od njih nauči da dopunjava drugog.

Takva dinamična ravnoteža između polova trebala bi da potiče iz razumevanja da se svi mi, muškarci i žene, ne možemo vratiti našem prethodnom pogrešnom načinu života. Stari svet koji smo izgradili uskoro će implodirati, a koronavirus je samo prvi znak. Moramo zajedno da izgradimo novi svet u kome će svi biti angažovani u negovanju prosperitetnog, ali održivog društva, umesto neuravnoteženog obrasca zagađenja i uništenja.

Ovaj pomak ne znači da moramo sve da demontiramo i gradimo iznova, već jednostavno da posmatramo preduzeća i angažmane iz nove perspektive: za dobrobit naše dece, celokupnog čovečanstva i cele prirode. Žene mogu da pruže oštru viziju za određivanje takvih odluka. Drugim rečima, žene bi trebale da utvrde prioritetne ciljeve, a muškarci će da ih sprovedu. Kroz ovu međusobnu saradnju stvoriće se zajedničko tlo podrške i razumevanja.


Autor
  Dr Mihael Lajtman

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.