субота, 12. април 2014.

MUŠKARAC I ŽENA
Sve što se događa u našem svijetu rezultat je utjecaja Viših sila koje se spuštaju do našeg svijeta. Kako bi zaista razumijeli što se događa, potrebno je proučavati Više sile, njihova svojstva, namjenu i svrhu.

Svi su svjetovi paralelni jedan drugome. Sve što se događa u višem svijetu, također se događa u svijetu ispod njega, ali očituje se u specifičnim promjenama u formi, što je rezultat različitosti "materijala" od kojih se svjetovi sastoje. Duhovni svjetovi sastoje se od duhovne materije ili altruistične žudnje, dok se naš svijet sastoji od egoistične žudnje.

Cijeli se svemir sastoji od dva elementa: Stvoritelja i njegove kreacije. Stvoritelj je Onaj Koji Stvara, Onaj Koji Daje, Onaj Koji Je Iznad, Onaj Koji Određuje. Kreacija je primatelj, niža je i podređena. Međutim, takvo poimanje kreacije nepotpuno je i pogrešno. Razlog tome jest činjenica da je Stvoritelj savršen i apsolutno svemoguć. Njegova namjera nipošto nije bila stvoriti kreaciju koja je Njemu podčinjena na način na koji se potčinjava roba. Kada je Stvoritelj stvorio kreaciju, pružio joj je potpunu mogućnost uzdizanja do najviše razine, razine potpune jednakosti s Njim.


Stvoritelj se ne boji konkurencije i partnerstva jer je potpuno savršen. Kreacija ili čovjek postaje savršen  do one mjere do koje usvaja sile jednake Stvoritelju, tako postajući jednako moćan i stvarajući na jednak način poput Stvoritelja.

Te mogućnosti još uvijek ne postoje u našem svijetu i mi smo igračke u rukama prirode i zakona stvaranja jer sami još uvijek nismo u mogućnosti usmjeriti put ispravljanja. Zbog toga nam se čini da se kreacija (primatelj) razlikuje od Stvoritelja te da je na nižoj razini od Njega.

Međutim, čak su i u našem svijetu odnosi između spolova, gdje muški dio smatramo "davanjem", a ženski "primanjem", dvosmisleni. Čak i psiholozi tvrde da sve što muškarci postižu na ovom svijetu, postižu samo u svrhu podizanja sebe u očima žena. Na taj način, naoko slabi ženski dio tjera muški dio da naporno radi kako bi uspio i kako bi ono sto je osvojio predao ženskom dijelu.

Čak i u životinjskom svijetu primjećujemo mužjake koji moraju osvojiti ženku i boriti se za nju. Lav je mnogo ljepši od lavice i paunov je rep mnogo raskošniji u mužjaka nego u ženke. To vrijedi za većinu stvorenja te u mnogim slučajevima mužjak plaća svojim životom kako bi osvojio naklonost ženki.

Potrebno je razmotriti odnos između spolova kako bi potpuno razumjeli da niti jedan od njih nema prednost pred onim drugim te da savršenstvo postižu samo u međusobnom nadopunjavanju, a to pak postižu pod uvjetom da svatko od njih ispunjava svoju funkciju.

Stvoritelj je posložio stvari na taj način upravo kako bi pružio čovjeku priliku da se transformira iz primatelja u davatelja, kako bi izjednačio svoju razinu sa razinom Stvoritelja.

Može nam se učiniti da je razlika između spolova izvanjska i tjelesna te da možemo pretvoriti muškarca u ženu kirurškim zahvatima i izmjenom hormona. Međutim, razlika među spolovima  mnogo je dublja i leži u samom korijenu svemira, u korjenima naših duša. Iz toga proizlazi razlika i upravo smo mi, muškarci i žene, duše različitih atributa.

Muška i ženska duša proizlaze iz različitih duhovnih izvora i zbog toga se inkarniraju u ovome svijetu kao različita stvorenja. Sve različitosti između spolova uzrokovale su duše, kao i različitosti između tipova i podtipova, klasa i podklasa sveukupne kreacije.

Duhovni korijen odijeva se u oblik našeg svijeta i određuje sve atribute tog oblika, to jest sve atribute naših tijela i osobnosti, odnosno, apsolutno sve čime se možemo opisati. Korijen duše svake osobe određuje ono po čemu se ona razlikuje od drugih..

Razlika u duhovnim odgovornostima, to jest putevima muškarčevog i ženinog ispravljanja, proizlazi upravo iz razlike u njihovim duhovnim korjenima, a ne iz činjenice da smo u našem svijetu neznatno različiti u našim životinjskim tijelima, razlikujući se u vrsti hormona i vanjskim obilježjima. Zbog toga feministi smatraju da ne postoji razlika između muškarca i žene, te da su oba spola jednaka u svakom smislu.

Bez obzira na to, svi će primiti jednaku nagradu. Nije bitno je li osoba muškarac ili žena. Bitno je samo iskoristiti sve mogućnosti koje su joj dane odozgo.

Možemo primjetiti da čak i u našem svijetu, bez obzira na sve, muškarci i žene imaju prirodno različitu funkciju. Postoji li išta uzvišenije od rađanja? To je čin ekvivalentan stvaranju ili čin jednačenja sa Stvoriteljem! Usprkos činjenici da je muškarac cijenjen zbog svoje sposobnosti stjecanja i donošenja onoga što je zaradio, i žena zbog svoje sposobnosti da vodi kućanstvo, ta podijeljenost ne utječe na naše zadovoljstvo ako postoji zajednički trud. Muškarčev najveći ponos jest sposobnost donošenja i davanja ženi. On je uvjeren da na taj način osvaja njezino srce.

Kako bi se muškarac u ovom svijetu ispravio, mora postići jednakost sa partzufom Zeir Anpin svijeta Atzilut. Kako bi se žena u ovom svijetu ispravila, mora postići jednakost s Malchut svijeta Atzilut. Kada dostignu potpunu korekciju, oboje će primiti jednako potpuno otkrivenje Stvoritelja i jednako dostignuće. To se događa zbog toga što su u stanju potpune korekcije Zeir Anpin i Malchut u potpunom jedinstvu te dijele istu svjetlost i jednake atribute. Ujedinjeni su do točke potpunog međusobnog stapanja.

Ta su stanja opisana u "Pjesmi nad pjesmama" i odražavaju potpunu i vječnu ljubav između Stvoritelja i Njegove kreacije.

Neupitno svjedočimo razvoju muške i ženske duše, što ne znači da se mijenja njihov međuodnos ili njihov vlastiti put. Razvoj Zeir Anpina (utjelovljenje muškog dijela kreacije) proizlazi iz duhovnog objekta ili partzufa Ima. Razvoj Malchut također proistječe iz Ima, ali to se odvija kroz Zeir Anpin. Kroz cijelu povijest, žena se nezasluženo osjećala podcijenjenom, što vuče viši korijen. Zeir Anpin stvoren je prije Malchut, kao što je Adam stvoren prije Have (Eve). Malchut biva ispravljena od Zeir Anpina. Samo on može primiti svijetlo odozgo i dati ga njoj. U biti, žensko okrivljavanje muškarca i Stvoritelja potječe još od “Kitrug Ayareyah”  ili "Mjesečevih prigovora" četvrtog dana Stvaranja, kada se mjesec požalio Stvoritelju na svoju nejednakost sa Suncem, na što je Stvoritelj odgovorio: "Učini sebe još manjim!". Samo je na taj način moguće primati od Zeir Anpina. To je opisano u Talmud Eser Sefirot. Havi (Evi) je rečeno da je njezina žudnja stvorena za njezinog supruga i da će on vladati njome. Moramo razumjeti sve više korijene i slijediti ih jer oni su optimalno ispravni. Jedini način da  pronađemo zajedničku ravnotežu i sjedninjenje sa Stvoriteljem jest skrupulozno slijedeći te korijene, što je cilj muškaraca i žena.

Pitanje: Zašto žena očekuje brigu, ljubav, stabilnost i značaj od muškarca, dok muškarac od žene očekuje zadovoljenje nižih potreba ?

Svojstva objekata ovog svijeta i bit onoga što se događa možemo shvatiti samo ako proučavamo njihova prirodna unutarnja svojstva koja proizlaze iz njihovih korijena u Višem svijetu. Muškarčev korijen je partzuf Zeir Anpin svijeta Atzilut. Ženski korijen je točka u njegovom hazeh (prsima). Bez znanja o korijenu možemo samo beskrajno generalizirati različite podatke koje prikupljamo o tim objektima istražujući ovaj svijet. Preko zaključaka koje donosimo proučavajući ga, doći ćemo do općih teorija na kojima ćemo temeljiti znanje sve dok ne usvojimo podatke koji bi poništili našu trenutnu teoriju.

Prikupljanjem novih podataka stvaramo nove teorije. U budućnosti, pod pritiskom novih činjenica, nove će se teorije također pokazati netočnima. Razlog tome je što proučavamo podatke ovoga svijeta, to jest grane;  iz njih želimo izvući zaključke o njihovom korijenu. To pokušavaju sve znanosti ovoga svijeta i zbog toga ne vrijede u Višem svijetu. Čak i u našem svijetu, one neprestano mijenjaju zakone. Mi ne otkrivamo istinske zakone prirode već joj pripisujemo zakone koji se navodno, prema našim istraživanjima i generalizaciji prikupljenih podataka, nalaze u njoj. Međutim, u našem svijetu djeluju pravi zakoni Prirode. I zato vas sve prozivam, kao što pjesnik Choser piše: "Odbacite svoja istraživanja i prazne teorije, i dajte nam izravne odgovore na vražja pitanja!". Proučavajmo korijen, a o grani razmišljajmo posljednjoj.

Pitanje: Po čemu se ženina potraga u kabali razlikuje od muškarčeve?

Sama Malchut ili kreacija odražava se u ženi. Svojstva Zeir Anpina ili Stvoritelja manifestirani su njoj bliskom muškarcu. Zato ženina glavna žudnja, "pronaći čovjeka koji će biti samo moj, koji će me razumijeti i osigurati mi sve što mi je potrebno te odgovoriti na sva moja pitanja", dolazi iz duhovnog korijena Malchut. Ona ne želi ništa drugo.

Ako žena primi gore navedeno, ona osjeća najveće ispunjenje, drugim riječima - sreću.

No ako Stvoritelj želi njezin napredak, budući da je i žena dio kreacije, ona će sukladno tome osjećati još veću prazninu u odnosu na ta prirodna pitanja. Zbog toga žena pati zbog muškarca, koji joj ne želi dati toliko potrebno ispunjenje. Žena se, dakle, ispravlja i razvija preko muškarca.

Muškarac mora postati jednak Stvoritelju u svom razvoju i duhovnom radu. On mora davati. To ga čini neovisnim od žena i počinje tražiti na višoj razini. Najprije  traži u razvitku ovoga svijeta, kao što je tehnologija, posao, umjetnost i znanost, a zatim se okreće kabali. Međutim, muškarcu je kabalu mnogo teže prihvatiti nego što je to ženi jer njemu je teže pojasniti činjenicu da ispunjenje može doći samo odozgo. Njemu se čini da se sve odvija u ovom svijetu.

Muškarac utjelovljuje davanje ili Stvoritelja, a žena utjelovljuje posudu koja se ima namjeru ispraviti, koja želi ispravljanje. Na taj način, u procesu sudjeluju obje ženine prirode: životinjska i duhovna. U Talmudu, u odlomku Sota , rečeno je da ženi više znači jedan stupanj ispunjenja pod vladavinom njenog supruga, nego devet stupnjeva ispunjenja u samoći.

Sve se duše sastoje od muškog i ženskog dijela jer "opće i pojedinačno su jednaki. Ono što je prisutno u općem, također je prisutno i u pojedinačnom." Razlika je u tome što ženina duša sadrži muški dio (kao dio sebe) i muški dio sadrži ženski dio (kao dio sebe). Put ispravljanja ili metodologija također ovisi o toj činjenici.

Zašto je pripremni rad različit za oba spola? Jer ženina duša ne zahtijeva mnogo rada na ispravljanju, za razliku od muškarčeve. Kako bi žena ušla u duhovni svijet ne mora raditi na tome više od muškarca. Ona ne mora proučavati Talmud Eser Sefirot, niti mora učiti u 3 sata ujutro. Ako uči jednom tjedno ili poučava nekog drugog, to je dostatno za njezin ulazak u Viši svijet.

Razlika u naporu koji muškarac mora uložiti u usporedbi s naporom koji žena mora uložiti jednostavno je ogromna. Kabalisti postaju muškarci i žene, ovisno o njihovoj žudnji. Sve se mjeri količinom napora koji se ulaže ili jačini žudnje koja se osjeća.

Ženska je duša ispravljenija od muškarčeve. Svi problemi prije dolaze od muškaraca nego žena. Kabalist može biti muškarac ili žena, ovisno samo o želji osobe. Sve je određeno količinom truda koji osoba ulaže ili veličinom njene želje.

Ženske duše dolaze na ovaj svijet kako bi pomogle muškim dušama prevladati ovaj put i približiti se duhovnom. Zato se korekcija ženske duše sastoji od pružanja pomoći. Ovo je također istina čak iz potpuno praktičnog gledišta. Žene ispunjavaju svoju dužnost u ovom svijetu čak i ako ne proučavaju kabalu, ali isto ne vrijedi i za muškarce.

U pravilu, ženske duše ispunjavaju pozitivnu funkciju u svakom slučaju, za razliku od muškaraca. Ako muškarac ne proučava kabalu, on napreduje samo putem patnje. Nije bitno je li žena udana ili ne. U oba slučaja žena je sposobna prijeći machsom. Muškarac, međutim, mora biti oženjen. U suprotnom neće biti sposoban izvršiti mnoge potrebne korekcije. To se pak, ne odnosi na ženu.


Izvor teksta


Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.