недеља, 31. мај 2020.

ULOGA ŽENA U DUHOVNOM RADU 5 - ZAŠTO RAĐAMO POTOMKESa KabTV “Osnove Kabale”, 08.03.2020

Uloga žena u duhovnom radu, Dio 5
Zašto rađamo potomke?

Pitanje: Veoma često, djeca pitaju majku: “Zašto si me rodila? Ja to nisam tražio”. Kako da odgovorimo na ovo pitanje?

Odgovor: Kad bi me dijete pitalo: “Zašto ste me rodili?” Ja bih mu rekao: “Zato što je to zakon prirode”.

Ja moram da rađam potomke upravo zato što je i mene neko rodio, tako da svi mi zajedno, bez prekida, kroz generacije, ispravljamo opšti egoizam koji u jednoj manjoj količini postoji u svakom od nas. 

Ja malo ispravim ego, ti malo ispraviš ego, svi tako radimo. Na ovaj način, cijelo čovječanstvo se kreće prema opštoj ispravci. Zato svi moramo da rađamo djecu.

Tora kaže da porodica mora da ima dvoje djece: dječaka i djevojčicu. Ali, ako u jednoj porodici nema dvoje djece, onda će to neka druga porodica da nadoknadi.

Pitanje: Šta bi kod žene koja se angažuje u Kabali trebalo da je prava namjera prema rađanju bebe, tako da to nije njena korporealna već duhovna želja? 

Odgovor: Namjera treba da bude jedino zarad davanja. Stoga, i u začeću i u podizanju djece poželjno je biti u namjeri davanja. I o tome sa djecom treba stalno da se priča. Postepeno, oni će da se naviknu na te riječi i počeće da ih zanima njihovo unutrašnje značenje.


Autor:
  Dr Mihael Lajtman

ULOGA ŽENA U DUHOVNOM RADU 4 - MUŠKARAC I ŽENA U DUHOVNOM
Sa KabTV “Osnove Kabale”, 08.03.2020

Uloga žena u duhovnom radu, Dio 4
Muškarac i žena u duhovnom

Pitanje: U našem svijetu, da li se kod žene može razviti i primanje i davanje? Hoće li žena koja zna kako da prima zarad davanja biti skladna? 

Odgovor: U našem svijetu muškarci i žene su razdvojeni prema spoljnim biološkim osobinama, ali u duhovnom svijetu to uopšte nije važno. 

U duhovnom svijetu, u svakom od nas, muškarcu ili ženi, duša se formira od želje za primanjem i namjere za davanjem. Otuda, ti možeš biti duhovni muški dio, davalac, a tvoj muž, životni partner, može biti ženski dio. Vi onda možete da zamijenite mjesta zavisno od vašeg posla i životnih uslova. Ovo nema nikakve veze sa fiziološkim polom.

Ako želite da se sa vašim mužem bavite duhovnim radom, onda ste vi već grupa. Grupu čini minimum dvoje ljudi, može i deset, ali ne više od toga. U grupi, svako daje i svako prima.

Stoga, svako igra ulogu primanja kao žena, što se naziva ženski dio, kao i ulogu davanja, što se naziva muški dio. Ni ovo takođe nema veze sa polom. Sve ovo je veoma uslovno.

U našem svijetu, razlika između muškarca i žene ima strogo utvrđeni smisao, koji je dat prema čisto fiziološkim karakteristikama. U duhovnom svijetu, osoba može da pređe iz muškarca u ženu i iz žene u muškarca za jedan minut. Sve to zavisi od toga kako se u osobi ispoljava egoizam i koliko ona može da se uzdigne iznad njega.

Svima vam želim da budete duhovni muškarci i da ostanete divne žene u korporalnom svijetu.


Autor:
  Dr Mihael Lajtman

ULOGA ŽENA U DUHOVNOM RADU 3 - OKRENI ŠOLJU NA DOBROSa KabTV “Osnove Kabale”, 08.03.2020

Uloga žena u duhovnom radu, Dio 3
Okreni šolju na dobro

Rabaš, Dargot HaSulam, Odjeljak 274, „Izričito putem: Muškarac i Žena“: Takođe, ako osoba ima samo snagu primanja bez iskri davanja, ona više ne može da odbaci loše i izabere dobro, budući da tada nema snagu da se odluči za stranu zasluge.

Najvažnije je svojstvo davanja. Mi moramo što više da ga razvijamo i u skladu sa tim da koristimo žensko svojstvo primanja, tako da uvijek imamo mogućnost da svojstvo davanja uzdignemo iznad svojstva primanja. Nakon toga možemo da izvršimo akciju primanja zarad davanja.

Otuda, posebno kada su te dvije sile podjednake – snaga primanja i snaga davanja (što je najbolja opcija) – pojedinac ima prostora za rad i trud, kako bi kroz trud mogao da nadvlada (snagu primanja) i odluči se za stranu zasluge. Tada se ovo djelo, kojim se osoba odlučila za stranu zasluge, naziva “novorođenče”, u značenju da Stvoritelj u ovu akciju stavlja duh života.

Ovo se ne odnosi na pojedinačna tijela već na jednu osobu, zato što u svakom od nas postoje i ženski i muški djelovi. Ako su oni u odgovarajućem uzajamnom dejstvu, ukoliko osoba, radeći na sebi, uzrokuje takav uticaj više svjetlosti da sve njene želje za primanjem budu u namjeri za davanjem, tada osoba već radi ispravno, ona je ispravljena.


Autor:
  Dr Mihael Lajtman

субота, 30. мај 2020.

ULOGA ŽENA U DUHOVNOM RADU 2 - KOMBINACIJA MUŠKOG I ŽENSKOG PRINCIPASa KabTV “Osnove Kabale”, 08.03.2020

Uloga žena u duhovnom radu, Dio 2
Kombinacija muškog i ženskog principa

Rabaš, Dargot HaSulam, odjeljak 274, „Izričito putem: Muškarac i Žena“. Novorođenče se rađa izričito putem muškarca i žene. Od samog muškog i od samog ženskog ne može da bude potomaka. U etici, muško se razmatra za “moć davanja”, a žensko za “moć primanja”. Potomci su dobra djela, u kojima postoji dah života.

Muški princip je namjera zarad davanja, a ženski princip je želja za primanjem. Ako se oni međusobno povežu, tada se dešava njihova ispravna kombinacija. Proizlazi da kada dođe do uzajamnog dejstva između želje za primanjem i namjere za davanjem, koja je iznad nje, oni mogu da otkriju Stvoritelja u sebi, to jeste mogu da naprave najbolje i najuzvišenije djelo koje je predmet stvaranja u našem svijetu.

Nijedan muškarac i nijedna žena ovo ne mogu da urade sami. Samo u pravoj kombinaciji svojstava muško davanje i žensko primanje oni mogu da ostvare primanje zarad davanja, odnosno da načine sebe da budu poput Stvoritelja. U suprotnom, nijedno od njih dvoje nije savršeno.

Pitanje: Koje je pravilo ispravne kombinacije muškog i ženskog principa?

Odgovor: Ako govorimo o Kabali, onda se prema ovom učenju muški i ženski princip nalaze u svakom od nas. Osoba mora da radi na takav način da njegova ili njena želja za primanjem bude u potpunosti u namjeri davanja (zarad davanja). Tada dolazi do pravog uzajamnog dejstva.

Mi moramo da razumijemo da ovdje ne govorimo o samom muškarcu ili ženi već o ispravnom uzajamnom dejstvu ova dva principa unutar svake osobe.

S druge strane, ako govorimo o porodici, o ispravnom odnosu između muškarca i žene, onda govorimo o jasnom razumijevanju njihovih svojstava, pri čemu se svojstva žene i svojstva muškarca kombinuju na takav način da oni zapravo daju duhovni plod. Svaki put kada oni rode novo stanje, to se nazova rođenje njihovog djeteta.


Autor:
  Dr Mihael Lajtman

ULOGA ŽENA U DUHOVNOM RADU 1 - U SVRHU ISPRAVKE ŽENSKOGSa KabTV “Osnove Kabale”, 08.03.2020

Uloga žena u duhovnom radu, Dio 1
U svrhu ispravke ženskog

U jednom od članaka, Rabaš piše:  „Kakva supruga je prihvatljiva? Ona koja ispunjava želje svog supruga“.

„Poznato je da se osoba naziva žena, Nukva, onda kad primi svjetlost od gospodara. Stvoritelj daje zadovoljstvo Njegovim stvorenjima. Kada se osoba naziva ženom koja zadovoljava? Onda kada ispuni želje, odnosno kada stvori namjeru da ispuni želju gospodara bez ikakve želje za sebe samu“.

Kada obična osoba čita ovaj odjeljak, može da pomisli da su Kabalisti poput srednjevjekovnih robovlasnika. Ali kada proučavamo Kabalu, počinjemo da shvatamo da se ovo odnosi na našu želju, što se naziva „žena“. U Kabali, želja za primanjem se naziva ženska želja, a želja za davanjem se naziva muška želja.

Ovo nema nikakve veze sa polom ili definicijama pola u našem svijetu. Stoga mi, što nipošto ne znači žene ili muškarci, mi jednostavno hoćemo da kažemo da su korjeni duhovnog kod žena ne samo različiti od muških, već i značajniji. Na kraju krajeva, sve što se u svijetu radi u cilju ispravke radi se u cilju ispravke ženskog.


Autor:
  Dr Mihael Lajtman

субота, 9. мај 2020.

VREME ŽENSKOG VOĐSTVAVreme ženskog vođstva

Dok se svet budi u novoj stvarnost, imperativna uloga žena da sastave razbijene delove društva i obnove ga postaje sve očitija i hitnija. COVID-19 nas je naterao da još živopisnije shvatimo ovu činjenicu, počevši od najintimnijeg i osnovnog okruženja koje svi poznajemo: kuće. Kao rezultat ostani-kod-kuće naredbe, otkrili smo da, u porodici, najistaknutiju i najuticajniju ulogu ima žena. Iz kuće, ista važnost odjekuje u svim oblastima života u kojima su žene uključene. Ta pokretačka snaga ženstvenosti, koja ne može da se poredi ni sa jednom drugom, upravo je ono što sada treba svetu da bi se započelo s ozdravljenjem od udara izazvanih pandemijom.

Nedelja po nedelja izolacije otkrila je središnju žensku snagu u porodici, gde se svaki član osećao potpuno zavisnim od žene. Čak i ako muškarci pomažu u kućnim poslovima, većina tereta pada na ramena žene. Sada, kako se nametnuta ograničenja zbog pandemije postepeno ukidaju i ljudi se vraćaju u svoje kancelarije, nemoguće je reći da ćemo se vratiti poslu kao i obično. Nova spoznaja  vrpratiće nas nazad u svet izvan kuće, kao  utisak izvanredne posvećenosti i odlučnosti žena u svačijem životu koji su utisnuti u svaku osobu i posebno priznati u vreme beznadeđa, poput ovoga koje planeta sada pokušava da prevaziđe.


Svet kao dom čovečanstva

Ne čudi što su najpozitivniji rezultati u suzbijanju pandemije koronavirusa ostvareni u zemljama kojima upravljaju ženske vođe, kao što je nedavno istaknuto u svetskim vestima. Kada žene preuzmu veći deo vođstva našeg zajedničkog globalnog doma, što znači celokupnog čovečanstva, nesumnjivo ćemo od toga da  dobijemo jer će da bude manje rata, manje problema i sukoba i bolje organizacije našeg sveta u celini.

Svaki muškarac zna da ako očekuje dobar rezultat u osnovi bilo koje stvari u životu, trebalo bi da se posavetuje sa ženom kod kuće, jer je ona ozbiljnija i praktičnija od njega. To je nešto što sam zapazio u mnogim kulturama. Uz nekoliko izuzetaka, čak i u nekim zemljama u kojima žene izgledaju kao da žive u senci, upravo su one vodeće i donose odluke. Žena je ta koja određuje šta se dešava u porodici.

Ukoliko bi, kada se suočimo sa višestrukim izazovima, više muškaraca shvatilo važnost slušanja žena, stanje u svetu bi se promenilo na bolje u načinu na koji vodimo svoj život, u onome što stičemo i kakve ciljeve postavljamo.


KvalitetI žena radi društva

Žene su prirodno privučene da organizuju svet kao što organizuju kuću, tako da se svi iznutra osećaju ugodno i dobro. Za razliku od muškaraca, koji više liče na decu koja uživaju u dvorištu boreći se sa svojim prijateljima, žene neće dozvoliti da svađa i dečja takmičenja i dalje prevladavaju kao što je bilo do udara pandemije. Baš poput majke, žene su u stanju da sve u društvu urede i da zaustave borbe i nesmotrenu konkurentnost. I muškarci će slušati. Ovo može da se uporedi sa detetovom sklonošću da sluša majku. Ona ga je rodila, nahranila ga i odgajala, pa razume kako da ga kontroliše. Pa zašto se ne bi naš zajednički globalni dom vodio na isti način kao i naše porodice? Ako se žene ujedine u tu svrhu i deluju razumno, mudro i snažno, dogodiće se pozitivna promena.

Možda postoji osećaj da žene nisu nužno spremne i odlučne da preuzmu vođstvo u svetu da bi dovele do promene u meri koja je potrebna, posebno u ovom procesu lečenja od pandemije. Zato je ključno da povećamo važnost uloga koje žene treba da igraju u svim društvenim diskursima na najširem mogućem nivou.

Verovatno je, takođe, neophodna i veća podrška muške snage da pomogne da se žene udruže i da se utire njihov put. Takva sila treba da stoji pored žena da ih ohrabri i napravi im put da mogu da zauzmu svoje zasluženo mesto i da vode. Ne sugerišem da jedan deo društva nužno zameni drugi. Svako od njih nauči da dopunjava drugog.

Takva dinamična ravnoteža između polova trebala bi da potiče iz razumevanja da se svi mi, muškarci i žene, ne možemo vratiti našem prethodnom pogrešnom načinu života. Stari svet koji smo izgradili uskoro će implodirati, a koronavirus je samo prvi znak. Moramo zajedno da izgradimo novi svet u kome će svi biti angažovani u negovanju prosperitetnog, ali održivog društva, umesto neuravnoteženog obrasca zagađenja i uništenja.

Ovaj pomak ne znači da moramo sve da demontiramo i gradimo iznova, već jednostavno da posmatramo preduzeća i angažmane iz nove perspektive: za dobrobit naše dece, celokupnog čovečanstva i cele prirode. Žene mogu da pruže oštru viziju za određivanje takvih odluka. Drugim rečima, žene bi trebale da utvrde prioritetne ciljeve, a muškarci će da ih sprovedu. Kroz ovu međusobnu saradnju stvoriće se zajedničko tlo podrške i razumevanja.


Autor
  Dr Mihael Lajtman

уторак, 5. мај 2020.

KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU MUŠKARACA I ŽENA?Koja je razlika u vezi između muškaraca i žena? 

Pitanje: Šta znači povezanost? Koja je razlika u povezanosti koja postoji između muškaraca i one koja postoji između žena? U poslednjih nekoliko decenija, zaista su mnoge žene počele da uče kabalu, što u prethodnim generacijama nije bio slučaj. 

Odgovor: Žene su stvarno počele da teže kabali, i to je tačno, ovo je poziv vremena. Mi to pozdravljamo. Međutim, postoji razlika između ženske aspiracije i muške aspiracije.

S jedne strane, znamo da su u proteklim vekovima postojali sjajni kabalisti koji su postigli veoma ozbiljne nivoe duhovnog razumevanja Stvoritelja. Rečeno je: „I svi će kod mene doći od malog do velikog, i Moja kuća će se zvati Kuća za sve narode sveta“. Odnosno, postići Stvoritelja i povezati se s njim nije samo muška dužnost, nego i ženska. 

Ali, za žene postoji nešto drugačija platforma za to, jer je ženska egoistična želja više usmerena na rađanje, na porodicu, i samim tim ona je više fiksirana, stegnuta i ograničena u svojoj unutrašnjosti. Kao rezultat toga, ženama je mnogo teže da se ujedine u desetkama. Zbog toga, mi ne insistiramo na tome. 

Pored toga, iskreno, još uvek ne znamo kako da radimo na povezanosti između žena jer tek počinjemo da ulazimo u ovaj sistem. Sa muškarcima je to manje-više jasno. U proteklih nekoliko godina tokom kojih smo izvodili „operaciju“ na ujedinjenju muških desetki, stekli smo određeno iskustvo i već imamo prilično ozbiljna dostignuća.

Ali, što se tiče povezivanja žena – još ne znamo šta da radimo. Glavni problem jeste taj što žena uči od muškaraca, jer mi interno učimo samo muškarce, a žene to sve percipiraju kroz virtuelni kanal naše povezanosti. Tako, šta one rade, kako se ujedinjuju – to je pitanje. 

Za muškarce je neophodna direktna veza između prijatelja kada rade zajedno u desetki, zajedno uče, rade na diseminaciji, itd. 

Verujem da je za žene prihvatljivije to da da rade samo na obrazovanju i diseminaciji. Za sada, udruživanje u grupe za njih ne igra nikakvu ulogu, i čak suprotno – može da ih ometa. 

Pitanje: Da li su radionice kao sredstvo povezivanja pogodne za žene? 

Odgovor: Sve osim desetke. Vidimo da postoje negativne sile koje žena u našem svetu još ne može da nadvlada. Sasvim je moguće da će ona vremenom uspeti, jer se naš svet kreće ka većoj dezintegraciji, uništavanju i pojavi negativnih svojstava. I, to će morati nekako da se obnovi. 

Pitanje: Da li je ženi teže da se ujedini zbog toga što je njen egoizam veći? 

Odgovor: Žena ima drugačiji oblik egoizma. Usmeren je ka njoj samoj, porodici, deci i tako dalje. Otuda joj je veoma teško da drugu ženu oseti veoma blizu sebi. Između žena postoje takve pregrade koje se ne mogu uništiti. A za muškarce, to praktično ne postoji. 


Autor
  Dr Mihael Lajtman

KAKVA JE DANAS ULOGA ŽENA U DRUŠTVU?Kakva je danas uloga žena u društvu?


Snagu žena treba usmeriti na takav način da one, kroz žensko jedinstvo, mogu da doprinesu boljitku i sreći društva, objedinjujući svoje napore u izgradnji novog, udobnog i poželjnog doma u ljudskom društvu. U skladu sa strukturom prirode, žensko predstavlja želju za primanjem dok muško predstavlja volju za davanjem. 

Otuda, ako žene izraze želju za tim da jedinstvo čovečanstva bude iznad svih podela u njemu, i ako se ujedine oko te želje – kao glavne sile, one će i muškarce podstaći ka smeru jedinstva. 

Tako, kada muškarci dobiju od žena taj snažan podsticaj da se ujedine, oni će raditi na ispunjenju tog zahteva, težeći da se ujedine i izjednače sa ujedinjenom formom prirode, gde priroda funkcioniše tako da između svih njenih delova postoje altruističke veze. 

Svet i ljudsko društvo će se tada pretvoriti u Nebo na Zemlji, društvo koje funkcioniše u skladu sa najosnovnijim zakonom prirode: „Voli svog bližnjega kao sebe“. Tada ćemo se svi osećati tako kao da delimo jedan zajednički dom, i živimo u ogromnoj porodici punoj ljubavi, u potpuno novoj i uzdignutoj svesti o zakonima prirode i svetu u kojem postojimo.Autor
  Dr Mihael Lajtman

DA LI ZALJUBITI SE, BITI U LJUBAVI, MUŠKARCI I ŽENE RAZLIČITO DOŽIVLJAVAJUDa li zaljubiti se, biti u ljubavi, muškarci i žene različito doživljavaju?

Muškarci i žene su po prirodi dve suprotnosti. Prema tome, podrazumeva se da muškarci i žene ništa ne doživljavaju na isti način. 

Postoji izreka da muškarci vole svojim očima, a da žene vole svojim ušima. Možemo da vidimo to kako muškarac može da izgubi razum kad vidi prelepu ženu. Privlačna žena može da odvrati muškarca od bilo kojeg ozbiljnog zadatka. Međutim, to ne znači da je on loš muž ili uopšte loš čovek. To je jednostavno njegova priroda. Muškarac može da bude potpuno zaljubljen u jednu ženu, ali može povremeno da se zagleda i u druge, a da pri tome jedna nema nikakve veze s drugom. To je jednostavno deo ljudske prirode.

Situacija sa ženama je potpuno drugačija. U skladu sa svojom prirodom, žena brine o kućnom okruženju. Gradi porodično gnezdo i pazi da ono bude ugodno i prijatno. Bez obzira na to što danas živimo u takozvanoj „uniseks“ eri, prirodan poriv žene – pre nego što dođe u kontakt sa različitim društvenim i medijskim uticajima koji mogu da preusmere njenu prirodnu želju u bezbroj smerova – jeste to da preuzme brigu o svom domu. Zbog toga joj je potreban muškarac koji to može da izdrži. Zbog toga se žene češće zaljubljuju u pametne i bogate muškarce, nego u one zgodne. 

Muškarac na ženi gleda gotovo isključivo spoljašnje i telesne osobine koje ga privlače. Čak i ukoliko iza prelepog „interfejsa“ nađe devojku za koju bi mogao da kaže da i nije dovoljno inteligentna, njemu je to sasvim u redu. Sve dok žena jeste u okviru njegove ideju o lepoti, to mu je dovoljno. 

Međutim, to nije slučaj sa ženom. Ona ne procenjuje nekog muškarca po njegovom izgledu, ali zato pravi precizan proračun da li može sa tim muškarcem da izgradi ugodno porodično gnezdo i odgaja svoju decu. Zato žena i može da se navikne na bilo kojeg muškarca, ali samo ukoliko on odgovara njenoj prirodi.


Autor
  Dr Mihael Lajtman