петак, 19. децембар 2014.

UZDIZANJE IZNAD NESAVRŠENOSTI NAŠEG PARTNERA
Izvor:  

Oren: Dobro veče svima, hvala što ste se pridružili slušanju serijala Novi žvot. Sedimo u studiju i pričamo o novom životu, novom životu kojeg treba da dostignemo. Pričaćemo o intimnim odnosima, odnosima sa našim partnerima, i iz emisije u emisiju učimo od Rava Lajtmana kako da izgradimo odnose na potpuno novi način. Takođe, kako da volimo sebe na drugi način, druge ljude oko sebe, da postignem nova dostignuća u novom životu. 

Nica: Počećemo sa pitanjem da svaki zločin treba da bude pokriven ljubavlju. Pričali smo da je moj ego ogledalo, da se reflektuje u drugom. Kada smo pričali sa prijateljima, mnoga pitanja su se pojavila. Prvo pitanje je u nameri da se uzdignemo iznad naše ljutnje i uznemirenosti. To zahteva veliku kontrolu mojih impulsa i ja imam osećaj da moji impulsi kontrolišu mene, a ne ja njih. Pitanje je kako ih mogu kontrolisati.

Lajtman:  I ovo je navika. Moguće je da ovo uradimo ako vidimo neke primere izvan nas i ako moj partner šalje ovu vibraciju meni. I ovo je kako mi neprestano živimo. Ovo treba da je stalni način komuniciranja među nama. Da ja neprestano držim sebe iznad mog ega. Kroz ove vežbe, ja želim da postignem stanje, stav prema drugima, prema mom partneru koji mi je najbliži, način na koji se vezujem sa drugima. To stanje treba da bude: voli drugog kao sebe samog. Kroz ovo ćemo dostići raj. Znači, vidimo da se ovo zahteva od nas, priroda i sav haos koji doživljavamo danas, da sve zavisi i podršku možemo dobiti kroz generalno okruženje i malo okruženje oko mene. Tako, ako komuniciramo međusobno na ovaj način, ne samo da glumimo to, igramo se. To je to. 

Kada sam ljut, kada izbacim sve što je unutra mene, to ne pomaže. Bolje je kada razumemo šta je unutar nas i zajedno sa tim, a iznad toga, kao malo parče drveta koje plovi na vodi, gore - dole, sa talasima, napred - nazad, vidimo da ovaj komad drveta ostaje na površini. Ovo je kako ja treba da osećam samog sebe. 

субота, 12. април 2014.

MUŠKARAC I ŽENA
Sve što se događa u našem svijetu rezultat je utjecaja Viših sila koje se spuštaju do našeg svijeta. Kako bi zaista razumijeli što se događa, potrebno je proučavati Više sile, njihova svojstva, namjenu i svrhu.

Svi su svjetovi paralelni jedan drugome. Sve što se događa u višem svijetu, također se događa u svijetu ispod njega, ali očituje se u specifičnim promjenama u formi, što je rezultat različitosti "materijala" od kojih se svjetovi sastoje. Duhovni svjetovi sastoje se od duhovne materije ili altruistične žudnje, dok se naš svijet sastoji od egoistične žudnje.

Cijeli se svemir sastoji od dva elementa: Stvoritelja i njegove kreacije. Stvoritelj je Onaj Koji Stvara, Onaj Koji Daje, Onaj Koji Je Iznad, Onaj Koji Određuje. Kreacija je primatelj, niža je i podređena. Međutim, takvo poimanje kreacije nepotpuno je i pogrešno. Razlog tome jest činjenica da je Stvoritelj savršen i apsolutno svemoguć. Njegova namjera nipošto nije bila stvoriti kreaciju koja je Njemu podčinjena na način na koji se potčinjava roba. Kada je Stvoritelj stvorio kreaciju, pružio joj je potpunu mogućnost uzdizanja do najviše razine, razine potpune jednakosti s Njim.

LJUBAV ZNAČI DAVANJE SEBE DRUGIMAPitanje: Glavno pravilo u Bibliji jeste „Ljubi bližnjeg svoga kao sebe sama“. Šta to „kao sebe sama“ zaista znači? Da li sebe treba prvo da volim?

M. Lajtman:  Treba da otkriješ kako voliš sebe i da na tom nivou oformiš svoj stav prema bližnjem. To se zove „ustupak“ jer time što se ne obaziremo na sebe počinjemo da ugađamo drugima, zadovoljavamo ih i ispunjavamo. Težnja koja se razvija u nama, a usmerena je na to da ispunimo druge, naziva se ljubav za njih. Odnos ovakve vrste, uzajamna težnja jednih ka drugima, u čitavom društvu vodi ka večnom, srećnom životu.

Pitanje: Da li čovek mora da voli sebe?

M. Lajtman:  Čovek mora da voli sebe kako bi bio sposoban da se potpuno ujedini sa svim i ispuni sve postajući tako jednak Stvoritelju – najvećoj sili u prirodi.

четвртак, 13. март 2014.

ŠTA JE LJUBAV?Ljubav je glavna odlika svemira i rekao bih da je to jedini pozitivan kvalitet koji pokreće, vodi i povezuje sve delove u njemu. Ona ujedinjuje elemente svih struktura: nepokretne, vegetativne, životinjske i na kraju čovekov unutrašnji svet. Mi ovaj ujedinjujuću kvalitet zovemo “ljubav” ili potpuno međusobno davanje. Cela priroda podleže zakonu opšte ljubavi. Jedini izuzetak je ljudski nivo i na njemu, tu gde se mi nalazimo, date su nam odrešene ruke da radimo šta god želimo, međutim mi se protivimo ovom zakonu.

Ako pitamo biologe da objasne zakon po kojem funkcioniše bilo koji organizam, dakle kako on postoji i kako se razvija, reći će da je sve zasnovano na potpunoj interakciji svih njegovih delova. U skladu sa pomenutim zakonom svaka ćelija brine o zdravlju celog organizma i njegovim važnim funkcijama, održavajući tako njegovu vitalnost. Drugim rečima, ćelija automatski daje telu sve što mu je potrebno. Ona čak sluša i naredbu da pristupi samouništenju kada je ispunila svoju funkciju i istrošila svoje resurse. Njen program se isključuje i ona sama sebe uništava. Upravljanje nekim sistemom, organizmom ili organom sprovodi se pomoću opšteg zakona o postojanju.

уторак, 11. март 2014.

VEZE NOVOG DOBA
U današnje vrijeme - ili duhovna veza ili nikakva veza

Odnos bez duhovne povezanosti ne može opstati. Danas je praktički nemoguće za muškarca i ženu održati dobru vezu tijekom vremena, osim ukoliko između njih postoji duhovna povezanost. Tome je tako jer se njihov ego sukobljava jedan s drugim i uništava njihovu povezanost. U današnje vrijeme vidimo brojne razvode, mnoge se veze raspadaju jer njihov ego „gori“, a s vremenom samo postaje veći. Prekrasni stih „Muškarac, žena i Božanska Prisustnost među njima“ jednostavno ne vrijedi za takve parove.

Što je onda potrebno kako bi se stvorila duhovna veza između njih, jedino što može izliječiti njihov odnos? Posjedovanje duhovne povezanosti znači da oba partnera znaju razlog svog postojanja – da bi se uputili na duhovno putovanje i dosegli duhovni cilj u životu. Tada će imati nešto što ih istinski povezuje, zajednički će tvoriti uzajamnu „stanicu“ i stih „Muškarac, žena i Božanska Prisustnost među njima“ postat će stvarnost. Drugim riječima, osjetit će otkrivenje Božanske Prisutnosti – Stvoritelja.BUDITE IZVOR LJUBAVI