среда, 3. јун 2020.

POSLEDNJA GENERACIJA - VREME ŽENAPoslednja generacija – Vrijeme žena

Žene su u sjenci već mnogo generacija. Ali, u naše vrijeme, one počinju da se bude i da istupaju naprijed  jer živimo u poslednjoj generaciji, poslednjoj fazi čovječanstva, u kojoj mora da dođe do ujedinjenja između svih muškaraca i svih žena, a zatim i da se svi muškarci i žene ujedine sa Stvoriteljem.

Kabalisti su pisali o dolasku poslednje generacije. Pandemija koronavirusa potvrdila je znake koji su ukazivali da ona dolazi, a to će potvrditi i drugi događaji koji tek treba da se dogode u bliskoj budućnosti.

Napredak u 21 vijeku doveo nas je u stanje u kojem ne treba da radimo ništa drugo  osim da se ujedinimo jedni sa drugima i uzdignemo na duhovni nivo. U tom rađanju novog čovječanstva žene moraju da ispune svoju nezamjenljivu ulogu.

Koja je razlika između rada žene u novom, post-koronavirus vremenu i njenog rada u starom vremenu? Mi to još uvijek ne razumijemo i ne osjećamo, ali već sada možemo da vidimo da nas je koronavirus zatvorio u kuće, u naše porodice, da budemo sa svojim mužem ili ženom, sa svojom djecom, sa svim našim problemima.

Počinjemo da gledamo na život na potpuno drugačiji način zato što je naša budućnost prekrivena neizvjesnošću. Čak i sada, kad se karantin polako ukida i kad se naizgled vraćamo normalnom životu, mi ne znamo šta će se dešavati, i plašimo se novog talasa koronavirusa. Moguće je da osim njega ima i drugih opasnih virusa.

Moramo da shvatimo da nam sve ovo dolazi kako bismo postali jedinstveno čovječanstvo. I što je najvažnije, kako bi se žene organizovale tako da se ujedine i vode svijet. Ako ljudi sada provode više vremena u kućama, to znači da žene dobijaju ogromnu snagu.

Mnogo ljudi će potpuno da izgubi posao, drugi će da rade od kuće, putem interneta, što znači da će muškarci najveći dio vremena da provode kod kuće. A ako je sve koncentrisano na kuću, onda će žena, naravno, imati značajniju i višu poziciju, i donosiće odluke. Kuću vodi žena, a ne muškarac.

Ako budemo djelovali mudro i pažljivo, žene će polako da povedu muškarce prema ispravci svijeta, koja će sigurno doći i koja se već približava. Mi nemamo izbora. Ovo moramo da objasnimo našim muškarcima i da ih ubijedimo da u tome učestvuju.

Žena bi, kao majka, trebalo da se stara o djeci i mužu, kako bi ih vodila u pravcu ispravke. Tada ćemo definitivno biti u stanju da postignemo mir u porodici i mir u svijetu, kao i da se uzdignemo i povežemo sa Stvoriteljem.

Ako žene budu mogle da ispune svoju ulogu, poslednja generacija će biti vrijeme žena. Ako ne bude tako, onda ćemo prema ispravci morati da se krećemo kroz udare i patnju.

Iz lekcije kabale “Žene u Novom svijetu” 09.05.2020Autor:
  Dr Mihael Lajtman

ULOGA ŽENA U DUHOVNOM RADU 10 - KO JE VIŠE ISPRAVLJEN: MUŠKARAC ILI ŽENA?Sa KabTV “Osnove Kabale”, 08.03.2020

Uloga žena u duhovnom radu, Dio 10
Ko je više ispravljen: muškarac ili žena

Pitanje: Može li se reći da je u početnom stanju žena više duhovno ispravljena od muškarca?

Odgovor: Djelimično, da. Ali, s druge strane, u tom pogledu se muškarcu daju veće  mogućnosti da izvrši svoju ispravku nego što se daju ženi. Ipak, ne može se reći da u određenom stanju muškarac ima više uslova i mogućnosti od žene.

Žene imaju više uravnotežen egoizam i mnogo manje njegovih stanja. Kod muškaraca je suprotno. Ali, između muškaraca i žena postoji jedna ogromna razlika, cijela paleta egoističnih stanja.


Autor:
  Dr Mihael Lajtman

ULOGA ŽENA U DUHOVNOM RADU 9 - KAKO SUDBINA VODI DVOJE LJUDI U BRAK?Sa KabTV “Osnove Kabale”, 08.03.2020

Uloga žena u duhovnom radu, Dio 9
Kako sudbina vodi dvoje ljudi u brak?

Pitanje: U duhovnom, ko je prava žena za muškarca, a ko je pravi muškarac za ženu? Kako se oni pronalaze? Postoje li neki obrasci u porodičnom i duhovnom životu?

Odgovor: Ne razmišljajte o tome. Postoje izvjesni duhovni uslovi između muža i žene, ali ništa više od toga. Nema potrebe da se razmišlja o svakom posebno.

Pitanje: Ali, ipak postoje neki međusobni uslovi koji su predviđeni za supružnike?

Odgovor: Da, naravno. Ne ide to tek tako da se mi samo sretnemo i uzmemo. Mi često pravimo razne greške. Međutim, kad se djeca začnu, to je već porodica. A onda, u skladu sa tim, za odnos između muškarca i žene krajnji ishod je već relativna stvar.

Pitanje: Ukoliko se ne dese neki nepredviđeni događaji, kako je kombinacija dvije duše u svrhu njihove ispravke povezana sa načinom na koji sudbina spaja dvoje ljudi u brak?

Odgovor: Vama se čini da vas vodi sudbina, koja je navodno slijepa, da ona izabere jedno iz gomile, izabere drugo iz gomile i spoji ih. To uopšte nije tako!

U pitanju su duhovne sile koje djeluju u skladu sa početnim stanjem razbijanja duša i konačnim stanjem u kojem se slomljeni djelovi spoje. Između ova dva stanja, sve duše prolaze kroz raspoređivanje, kombinovanje, rađanje djece i tako dalje. Sve ovo se dešava postepeno, dok ne dođemo do konačne ispravke.


Autor:
  Dr Mihael Lajtman

ULOGA ŽENA U DUHOVNOM RADU 8 - KAKO SAČUVATI BRAK?Sa KabTV “Osnove Kabale”, 08.03.2020

Uloga žena u duhovnom radu, Dio 8
Kako sačuvati brak?

Pitanje: Znano je da je jedan od razloga za razvod sebičnost supružnika. U procesu učenja Kabale, i u mužu i u ženi se povećava egoizam. Kako, uz neizbježni rast egoizma pod uticajem višeg svijeta, oni mogu da izbjegnu razvod?

Odgovor: Oni uvijek moraju da pomažu jedno drugome uprkos bilo kakvim neslaganjima.

Supružnici razumiju da sve što se između njih dešava jeste egoizam svakog od njih, protiv kojeg je teško da se bori. Teško je izdržati toliko godina zajedničkog života sa odraslom djecom ili čak i sa unucima. Stoga, moramo nekako da prilagodimo sebe tome da je naš brak za cijeli život. Nema drugog izbora.

Pored toga, ako prvo imate djecu u jednoj porodici, zatim u drugoj, pa u trećoj, vi onda svoju djecu činite nesrećnom. Oni vam to nikada neće oprostiti. Dijete koje ste ostavili zbog druge porodice i dalje će da se osjeća kao da ste ga izdali. Morate biti spremni na to da sa tim djetetom ostajete cijelog života. Ne sa vašom ženom, od koje biste se rado rastavili, već sa djecom koju ste sa njom dobili.


Autor:
  Dr Mihael Lajtman

ULOGA ŽENA U DUHOVNOM RADU 7 - NEKA STVORITELJ ODLUČI O SVEMUSa KabTV “Osnove Kabale”, 08.03.2020

Uloga žena u duhovnom radu, Dio 7
Neka Stvoritelj odluči o svemu

Pitanje: Kako ovozemaljske teškoće, sa kojima se žene suočavaju, utiču na razvoj i prihvatanje duhovnog svojstva davanja? Na primjer, da li se nemogućnost da osnuju porodicu, da se udaju, imaju djecu itd. nekako kosi sa ovim ili može da pomogne?

Odgovor: Ako neki uslovi spriječe osobu da osnuje porodicu i ona misli da je to gura ka Kabali umjesto da bude zaokupljena podizanjem djece i vođenjem domaćinstva, onda će se, naravno, to i dogoditi.

Ja vjerujem da u vezi sa ovim ne treba da pravimo nikakve planove jer ne znamo koji su planovi Stvoritelja. Treba samo da idemo naprijed.

Imate mogućnost da se udate/oženite, samo naprijed, udajte/oženite se. Imate mogućnost da se angažujete u Kabali,  uradite to. Kad ste udati/oženjeni i imate porodicu, posvetite se porodici. Ako osim toga imate mogućnost i da slušate lekcije, nastavite sa učenjem.

Ali osoba ne treba da odlučuje na način: “To je to, neću da se udam/oženim, ja ću da se bavim samo Kabalom”. Tako ne možete da radite. Budući da smo u našem životinjskom svijetu, moramo da vjerujemo Stvoritelju. Neka On odluči šta mi treba da budemo.


Autor:
  Dr Mihael Lajtman

ULOGA ŽENA U DUHOVNOM RADU 6 - KONAČAN KRAJ JE POSTIZANJE KORJENA VAŠE DUŠESa KabTV “Osnove Kabale”, 08.03.2020

Uloga žena u duhovnom radu, Dio 6
Konačan kraj je postizanje korjena vaše duše

Pitanje: Koje su  karakteristike sticanja svojstva davanja kod žena? 

Odgovor: Žene imaju posebnu dušu, koja nije poput duše muškarca. U Kabali, ne može da se kaže da li je bolje ili gore biti muškarac ili žena. U stvari, osoba u skladu sa svojstvom duše stiče sve uslove: porodicu, muža ili ženu, posao, kao i sve ostalo.

Mislim da ovo ne treba da razumijemo na neki poseban način. Da sam rođen kao žena, ja bih onda naravno imao druge osobine, druge funkcije, drugačiju sudbinu. Ali, o tome čak ne treba ni brinuti jer je konačan kraj sudbine svake osobe isti kod svih: postizanje korjena njene duše.

Stoga, bez obzira da li je žena ili muškarac, svaka osoba ima vlastiti korjen svoje duše, koji bi svako trebalo još da razabira i razumije. U jednom trenutku više neće biti važno ko ste. Nema prostora pitanju ko ima manje ili više sreće.

Stvoritelj je apsolutno nepristrasan. On ne daje prednost ovoj ili onoj osobi. Na primjer, to može biti i neki radnik u Africi, ali ipak je  konačno svojstvo i stanje duše te osobe na istom nivou kao kod velikih kabalista i velikih duša. Razlika je jedino u ispunjavanju ovozemaljske funkcije osobe, a to je ispravka.

U duhovnom, nasuprot, što osoba ima gore uslove, veća je mogućnost da postigne veći napredak i da izvrši ispravku. Na kraju, proizlazi da ćemo svi mi postati apsolutno jednaki i niko neće moći da se žali Stvoritelju pitanjem zašto je On nju ili njega načinio baš takvim.

Možda ovo pomalo umanjuje mogućnost izbora i takmičarski duh, ali mi ćemo na to da zaboravimo jer svejedno ćemo na sve da gledamo kroz ovozemaljski okvir i ovozemaljske osobine. Tek kad uđemo u duhovni svijet, hoćemo li da se zapitamo: “Zašto ja nisam gori?” Zapravo, iz toga što se osjećate gorim od ostalih, možete da postignete veće uzdizanje i da date veće zadovoljstvo Stvoritelju.


Autor:
  Dr Mihael Lajtman