петак, 19. децембар 2014.

UZDIZANJE IZNAD NESAVRŠENOSTI NAŠEG PARTNERA
Izvor:  

Oren: Dobro veče svima, hvala što ste se pridružili slušanju serijala Novi žvot. Sedimo u studiju i pričamo o novom životu, novom životu kojeg treba da dostignemo. Pričaćemo o intimnim odnosima, odnosima sa našim partnerima, i iz emisije u emisiju učimo od Rava Lajtmana kako da izgradimo odnose na potpuno novi način. Takođe, kako da volimo sebe na drugi način, druge ljude oko sebe, da postignem nova dostignuća u novom životu. 

Nica: Počećemo sa pitanjem da svaki zločin treba da bude pokriven ljubavlju. Pričali smo da je moj ego ogledalo, da se reflektuje u drugom. Kada smo pričali sa prijateljima, mnoga pitanja su se pojavila. Prvo pitanje je u nameri da se uzdignemo iznad naše ljutnje i uznemirenosti. To zahteva veliku kontrolu mojih impulsa i ja imam osećaj da moji impulsi kontrolišu mene, a ne ja njih. Pitanje je kako ih mogu kontrolisati.

Lajtman:  I ovo je navika. Moguće je da ovo uradimo ako vidimo neke primere izvan nas i ako moj partner šalje ovu vibraciju meni. I ovo je kako mi neprestano živimo. Ovo treba da je stalni način komuniciranja među nama. Da ja neprestano držim sebe iznad mog ega. Kroz ove vežbe, ja želim da postignem stanje, stav prema drugima, prema mom partneru koji mi je najbliži, način na koji se vezujem sa drugima. To stanje treba da bude: voli drugog kao sebe samog. Kroz ovo ćemo dostići raj. Znači, vidimo da se ovo zahteva od nas, priroda i sav haos koji doživljavamo danas, da sve zavisi i podršku možemo dobiti kroz generalno okruženje i malo okruženje oko mene. Tako, ako komuniciramo međusobno na ovaj način, ne samo da glumimo to, igramo se. To je to. 

Kada sam ljut, kada izbacim sve što je unutra mene, to ne pomaže. Bolje je kada razumemo šta je unutar nas i zajedno sa tim, a iznad toga, kao malo parče drveta koje plovi na vodi, gore - dole, sa talasima, napred - nazad, vidimo da ovaj komad drveta ostaje na površini. Ovo je kako ja treba da osećam samog sebe.